Polen Ekoloji Enstitüsü

Nermin Biter

Doktora tezini Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. Doktora tezi, yaygın olarak kullanılan bir herbisitin çevre ve canlılar üzerindeki etkileri üzerinedir. Üniversitede kaldığı süre boyunca biyoloji üzerine çeşitli teorik ve laboratuvar uygulamalı dersler verdi. 2017 yılında Barış İçin Akademisyenler üyesi olduğu için üniversitedeki görevinden ihraç edildi. 

2017-2021 yılları arasında, TİHV yürütücülüğünde iki ayrı EIDHR projesinde çalıştı. 2023 yılında THHP’nin yürütücülüğünde başlayan “Adil Geçişte Sağlık Perspektifi” konulu bir saha araştırmasında yer almaktadır. İklim adaleti, iklim mültecileri ve ekolojik yıkım konularıyla ilgilenen Nermin Biter, iklim adaleti hareketinde yer almaya devam etmektedir.