Polen Ekoloji Enstitüsü

Nurbahar Usta

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü’nde tamamlamasının ardından doktora araştırmalarına Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı’nda devam etmektedir. İklim krizinin orman ekosistemleri üzerindeki olası etkilerini Kazdağları örneğinde incelemekte ve orman ekosistemlerine farklı müdahalelerin (ormancılık, yapılaşma, vb.) türler ya da türlerarası etkileşimlere etkilerini araştırmaktadır. Bu kapsamda İspanya Ulusal Araştırma Konseyi (CSIC) Çölleşme Araştırmaları Merkezi (CIDE)’nde ziyaretçi araştırmacı olarak güncel modelleme ve istatistik methodlarını geliştirmeye katkı sunmaktadır.