Polen Ekoloji Enstitüsü

Polen Ekoloji Kitaplığı

Çernobil

Fotoğrafçı Emin Altan’ın birkaç defa ziyaret ettiği Çernobil’de çektiği fotoğraflar felaketin büyüklüğü ile birlikte yok ettiği insanların hikâyelerine ve ideallerine tanıklık ediyor. Aslında hiçbir söze gerek...

Marx ve Yeryüzü

Ekolojik sorun, çağımızın en büyük sorunlarından biridir. Bu krizle topyekûn mücadele etmek zorundayız. Bir araştırma alanı olarak ekoloji, uygarlığın başlangıcına kadar izlenebilir. “Ekoloji” kelimesi ilk olarak...

Herbaryum

Zürih’teki öğrenimi sırasında botanik derslerine katılan Rosa Luxemburg, 1913’ten itibaren ağaçlardan ve çalılardan yapraklar topladı ve bunları üzerine yapıştırdı. Yanlarına Almanca ve Latince isimlerini yazdı...

Halkın Yeşil Yeni Düzeni

Max Ajl’ın, bu çalışması, Türkiye’deki ekoloji mücadeleleri açısından da son derece ufuk açıyor. “Kalkınmak” ve “gelişmek” için emperyalist kapitalist merkezlerin önerdiğinden farklı yollar öneriyor. Başka türlü bir...