Polen Ekoloji Enstitüsü

Sinan Erensü

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Erensü, her ikisi de sosyoloji bölümünden olmak üzere doktorasını 2016 yılında Minnesota Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini ise 2006 yılında Cambridge Üniversitesi’nden almış bir politik ekolojisttir. 2016-2018 yılları arasında, enerji politikaları ve küresel müşterekler üzerine ders verdiği Northwestern Üniversitesi’nde Buffett Küresel Araştırmalar Enstitüsü’nde Doktora Sonrası Araştırmacısı olarak görev yapmıştır. “Kırılgan Enerji: ‘Yeni Türkiye’de Altyapının Gücü, Doğası ve Politikaları” tezinde, 21. yüzyıl Türkiye’sinde sürdürülen enerji altyapılarını, özellikle Türkiye’nin Karadeniz kıyılarındaki küçük hidroelektrik yatırımlarına ve tabandan gelen karşı mobilizasyonuna odaklanarak araştırmıştır. Erensü, Türkiye’nin kalkınmacı yörüngesinde hidroelektriğin politik-mekansal rolünü inceleyen ve on sekiz ampirik açıdan zengin orijinal makaleye sahip “Sudan Sebepler” ile Türkiye’de kentsel ve çevresel çatışmaların tarihi üzerine bir okuma olan “İsyanın ve Umudun Dip Dalgası” kitaplarının editörlüğüne katkı sunmuştur. Dr. Erensü, demokratik, ulaşılabilir, ekolojik ve adil kentlerin kolektif olarak yaratılmasına yönelik çalışan İstanbul merkezli, kâr amacı gütmeyen Mekanda Adalet Derneği’nin kurucu üyelerindendir.

Çalışmalarına http://umn.academia.edu/SinanErensü adresinden ulaşılabilir.