Polen Ekoloji Enstitüsü

Marksist Ekolojiye Giriş – Aykut Çoban 

Marksizmin ekolojiyle karşılaşmaları, ekolojik Marksizm ya da daha yaygın olarak ekososyalizm adıyla bir kuram, mücadele ve siyaset doğurup geliştirdi. Marksizmin kendi tarihsel birikimi içindeki görüş ayrılıklarına bir de bu karşılaşmada, ekoloji siyasetinin mi yoksa Marksizmin mi kavramlarına daha çok başvurulacağı konusundaki ayrışmalar eklendiği için, Marksist ekoloji birbiriyle uyumlu-uyumsuz, çok parçalı, farklı desenli anlayışların renkli bir mozaiğidir. Bu onu zengin, kuşatıcı, ufku geniş, çelişkili görüşlerle atışmalar da içeren tartışmalara ev sahibi kılar. Ama yine bu özelliği nedeniyle, bütün farklılıklarıyla anlaşılması, anlatılması ve eleştirisi bir çırpıda yapılabilecek bir iş değildir. O kadar ki, oluşan hacimli literatürü görmezden gelerek ulaşılan cesur genellemeler sıklıkla yanıltıcı olabilir. Bu atölye, Marksist ekolojinin iç ayrılıkları ve ortaklıklarıyla birlikte öne çıkan düşüncelerini, çözümlemelerini, siyasal stratejilerini, politikalarını anlamayı ve tartışmayı amaçlıyor. Marksist ekoloji tartışmamızın odağında, ekoloji ve sınıf mücadelelerini bir araya getirmek için yararlanılacak alet çantasında neler bulunduğu ve başka hangi araç-gerece gereksinim duyulduğu sorusu yer alacak.

Semineri veren: Aykut Çoban

Seminer tipi: Çevrimiçi ve hibrit

1. Hafta: 3 Mayıs, 20.00 – 21.30

 • Kapitalizm kavrayışındaki farklılıklar
 • Sosyalist deneyimlerin ekolojik kavranışındaki farklılıklar

2. Hafta: 10 Mayıs, 20.00 – 21.30

 • Doğayla ilişkilerin etiği
 • Toplum-doğa metabolizması

3. Hafta: 17 Mayıs, 20.00 – 21.30

 • Gereksinimler
 • Toplumsal mülkiyet
 • Planlama
 • Emperyalizm, sömürgecilik, enternasyonalizm

4. Hafta: 24 Mayıs, 20.00 – 21.30

 • Siyasal özne
 • Parti kavrayışı
 • Devrim mi, demokratik geçiş mi?
 • Ekososyalist mücadele ve pratikler

Seminerleri İzle

1 comment