Polen Ekoloji Enstitüsü

Güney Işıkara

New York Üniversitesi’nde öğretim üyesidir. İktisat doktorasını New School for Social Research’te 2019’da tamamlamıştır. Sömürü, uluslararası ticaret, değer aktarımları, emperyalizm ve ekolojik yıkım gibi bir dizi konuyu Marksist değer kuramı zemininde incelemektedir. Sosyalizm teorisi ve deneyimlerine, buna bağlı olarak da karşılaştırmalı üretim tarzları çalışmalarına ilgi duymaktadır. Çeşitli akademik ve popüler mecralarda yayımlanmış ortak ve bireysel çalışmalarına şuradan erişilebilir:

https://nyu.academia.edu/G%C3%BCneyI%C5%9F%C4%B1kara