Polen Ekoloji Enstitüsü

Ekoloji Enstitüsü Yola Çıkıyor…

Polen Ekoloji Enstitüsü, “Marksist bir ekoloji hareketi için” şiarıyla 2019’dan beri faaliyet yürüten Polen Ekoloji Kolektifi’nin bir bileşenidir. Çalışmalarıyla ekoloji hareketinin güçlenmesine ve toplumsallaşmasına katkı sunmayı hedefler. Enstitü, ekoloji mücadelesinin temel sorunları olan tekil vaka odaklı yaklaşım, yerelcilik, aktivizm ve akademi ayrılığını aşmayı, strateji ve program yoksunluğunu gündeme taşımayı, sorunları toplumsallaştırma ve politikleştirme eksikliği üzerine bilgi ve politika üretmeyi, örgütlenme ve eylem kanallarını beslemeyi amaçlar. Enstitü, ekoloji hareketinde yaygın olan, kapitalizme kayıtsız ideoloji ve politikalar karşısında sistem değişikliğini benimseyen bir zeminde hareket etmeyi önüne koyuyor.

Ekolojik yıkım yalnızca toplumdaki sınıf, kimlik ve ulus zemininde büyüyen eşitsizlikleri katlayan bir çarpan değil. Kapitalist üretimin ortaya çıkardığı bu yıkım, yeryüzündeki yaşamı olduğu gibi tehdit eden boyutlara varmış bulunuyor. Polen Ekoloji Enstitüsü, ekolojik yıkımın bu çok boyutluluğuna dair bilinç düzeyinin yükseltilmesini, işçi ve ezilenlerin örgütlenmelerinin bu boyutlarıyla da ele alınarak geliştirilmesini kendine görev ediniyor. Bu doğrultuda, bilim-politika-örgüt-eylem bütünlüğünü hedeflemekte, geleneksel ikilikleri (sosyal bilim – doğa bilimi, bilme – eyleme gibi) aşmayı amaçlıyor.

Polen Ekoloji Enstitüsü, kapitalistlerin egemenliklerini sürdürmek, ezilen ve sömürülen kitleleri düzeniçi arayışlara yedeklemek için ortaya attıkları Yeşil Yeni Düzen, adil geçiş, iklim adaleti gibi kavramlara karşı işçi ve ezilenlerin kendi ekoloji gündemlerini üretmeleri için gerekli kavram ve politika çerçevelerini yaygınlaştırmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, Marksist düşüncenin temel kavramlarına, materyalizm, emperyalizm gibi konulara dair atölyeler düzenleyerek sesini farklı kesimlere ulaştırmayı planlıyor. Türkiye ve yurt dışında kendi alanlarında önde gelen pek çok akademisyen, yazar ve aktivistten oluşan Enstitü Danışma Kurulu’nun kolektif planlamasıyla açılacak dersler, özellikle ekoloji hareketine yeni bir kuşak örgütlü ekolojist yetiştirmeyi hedefliyor. 

Enstitü, ekolojik yıkım bültenlerinin hazırlanması, yıkım projelerinin ÇED dosyalarının değerlendirilmesi, basın ve hukuk desteği sağlanması için gönüllülüğe dayalı bir çalışma ortamı oluşturuyor. Emekoloji kavramı ile emekçilerin ekoloji mücadelesinin teorik ve politik çerçevesine dair yeni tartışma sürecini derinleştirmeye yöneliyor. Enstitü bünyesinde ve onun desteğiyle yapılan çalışmaların yarı akademik bir yayına dönüştürülmesi Enstitü’nün orta vadedeki hedeflerinden biri. Öte yandan Enstitü’nün faaliyete geçmesiyle beraber temel Marksist ekoloji kitaplarının çevirisini ve telif eserleri içeren Polen Ekoloji Kitaplığı’nda yeni bir atılım planlanıyor. Enstitü, yerel ve uluslararası çevre örgütleriyle olduğu kadar akademide Marksizm ve ekolojiye odaklanan bilim insanları, yüksek lisans ve doktora öğrencileriyle de güçlü bağlar kuruyor. 

Gücümüzün yettiği, elimizin uzandığı, sesimizin ulaştığı her mecrada mücadeleye büyütmek için…

Kapitalizmin dayattığı toplumsal ve ekolojik yıkım karşısında “biz buradayız” demek için… 

İnsanlığın ve insan dışı doğanın özgürleşmesi için… Marksist bir ekoloji hareketi için…

Kayıt Ol