Polen Ekoloji Enstitüsü

Mine Yıldırım

Siyaset bilimci, kent araştırmacısı, hayvan hakları savunucusu. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladıktan sonra, doktora derecesini ”İhtimam ile Şiddet Arasında: İstanbul’un Sokak Köpekleri” başlıklı teziyle The New School Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden aldı. 2021 yılından bu yana Kadir Has Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Tahribat ekolojilerinde, altyapı inşaatlarında, enkaz ve yıkıntı alanlarında hayvanlar ile insanlar arasındaki karşılaşmalar, bu karşılaşmaların şekillendirdiği dinamikler, şiddet, adalet, emek, geçim ve yerleşme ilişkileri üzerine saha araştırmaları yürütüyor. Kent kültürü, tarihi ve eleştirel hayvan çalışmaları alanında çalışıyor. Kentsel sosyoloji ve çevre tarihi, iklim krizi, kentsel politik ekoloji, hayvan hakları, şiddet ve adalet ilişkileri, hayvan coğrafyaları, hayvan tıp ve veterinerlik tarihi, altyapı siyaseti ve hayvan endüstrileri üzerine yazılar yazıyor, ders veriyor ve araştırmalar yürütüyor. Hayvan coğrafyaları ve insan-hayvan ilişkileri üzerine yürüttüğü saha araştırmalarının bulgularını ve açtığı soruları pek çok farklı mecrada paylaşıyor. Bu sıralar, doktora tezini kitaba dönüştürme üzerine çalışıyor, bir yandan da Joseph Heathcott ile birlikte editörlüğünü üstlendiği kitabı yayıma hazırlıyor: “Kentsel Animalia: Çok Türlü Bir Metropole Doğru” (Urban Animalia: Towards a Multispecies Metropolis). Şiddet, ihtimam ve dayanışma ilişkilerine, hayvan hakları ihlallerine eşlik eden emek sömürüsü, gasp ve şiddet döngülerine, sermaye birikim süreçlerindeki kayıtdışı ihlallere, pratiklere, dönüşen şiddet, adalet ve dayanışma ilişkileri üzerine arşiv ve saha araştırmaları yürütüyor, dayanışma ve savunuculuk ağlarının örgütlenmesinde çalışıyor. Doktora sonrası araştırmalarında, doğal ve iklim krizi kaynaklı afetlerde hayvan dirençliliği, radikal iklim adaptasyonu politikaları üzerine yoğunlaşıyor.

Afet, yıkıntı ve tahribat alanlarında hayvan kurtarma, iyileşme ve yerel dayanışma ağları üzerinden saha çalışmaları yürüten Dört Ayaklı Şehir: Kent, Doğa, Hayvan Çalışmaları Derneğinin koordinatörü ve gönüllüsü.  6 Şubat 2023 depremlerinden bu yana afet bölgesinde yürütülen Enkazdan Hayata çalışması kapsamında afet bölgesinde mahalle ve topluluk bazlı hayvan koruma, kurtarma ve yerel dayanışma ağlarının gelişmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

1 comment