Polen Ekoloji Enstitüsü

Bengi Akbulut

Concordia Universitesi Coğrafya Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde (2004), doktora eğitimini ise Massachusetts Üniversitesi-Amherst’te (2011) yine ekonomi alanında tamamladı. Çalışmalarını 2017 senesinden beri Concordia Üniversitesi bünyesinde devam ettirmekte, 2021’den itibaren de aynı üniversitede yeralan Toplumsal Adalet Merkezi’nin (Social Justice Centre) eş-direktörlüğünü yürütmektedir.

Dr. Akbulut’un akademik çalışmaları politik ekonomi, feminist iktisat ve ekolojik iktisat alanlarının kesişiminde yer almakta ve bu bağlamda özellikle kalkınma süreçlerinin toplumsal ve ekolojik etkilerine odaklanmaktadır. Ortak ve bireysel çalışmaları Cambridge Journal of Economics, Journal of Peasant Studies, Geoforum, Development and Change ve Ecological Economics’in de içinde bulunduğu dergilerde yayınlanmıştır. 

Dr. Akbulut’un son dönem araştırmaları adil ve sürdürülebilir bir ekonominin sacayakları ve kurumları üzerine odaklanmaktadır. 2022 yılında Kanada Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Kurulu (Social Sciences and Humanities Research Council) tarafından desteklenen araştırma projesi ekonomik demokrasi biçimlerinin ekolojik iktisat perspektifiyle değerlendirilmesini hedeflemektedir.