Polen Ekoloji Enstitüsü

Aykut Çoban

Aykut Çoban, işçi bir ailenin çocuğu olarak Karabük’te doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Doktorasını, burslu olarak gittiği İngiltere’de, Essex Üniversitesi Sosyoloji bölümünde Ocak 2001’de tamamladı. 2011’de Profesör oldu. Barış Bildirisi’ni imzaladığı için 2017 yılında bir OHAL KHK’siyle Ankara Üniversitesi’nden atılıncaya değin yirmi altı yıl SBF’de çalıştı. Araştırma konuları arasında, çevre ve kent politikaları, iklim siyaseti, Marksist ekoloji, siyasal ekoloji, yeşil siyasal düşünce, ekolojik hareketler, biyoteknoloji, genetik müdahalelerin eleştirisi yer almaktadır. Kitaplarından bazıları şunlar: İklim Krizi Nasıl Çözülür? Kapitalist ve Ekososyalist Çözüm Stratejileri, 2022, Ceylan Yayınları; Çevre Politikası: Ekolojik Sorunlar ve Kuram, 2020; Ekolojik İhtilaflar ve Kapitalizm, 2018; Yerel Yönetim, Kent ve Ekoloji (derleme), 2015 (İmge Kitabevi Yayınları). İngilizce ve Türkçe yayımlanmış makalelerine www.aykutcoban.org adresinden erişilebilir.

1 comment